Sociale kaart, overzicht relevante instellingen
 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling / AMK -> Zie: Veilig  Thuis
 
Altrecht Jeugd
Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
tel.: 030 - 280 93 11
web: www.altrecht.nl
Altrecht  - Polikliniek Jeugd Nieuwegein
Brinkwal 11-15
3432 GA Nieuwegein
tel.: 030 - 310 30 40
web: www.altrecht.nl
Altrecht Aventurijn - Wier
Poli Wier:
Ambulant Centrum Aventurijn
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
tel.: 030 - 230 88 66
e-mail: acaasecretariaat@altrecht.nl
web: www.altrecht.nl
Boka - Stichting De Tussenvoorziening
Hitteschild 6
3402 EA IJsselstein
tel.: 030 - 687 20 00
web: www.tussenvoorziening.nl

Bureau Jeugdzorg -> Zie: Samen Veilig Midden-Nederland
 
Centrum voor Jeugd en Gezin / CJG - Locatie IJsselstein
Kasteellaan 1
3401 AE IJsselstein
tel.: 030 - 880 22 60
e-mail: cjg@ijsselstein.nl
web landelijk: www.cjg.nl
web IJsselstein: www.cjgijsselstein.nl
De Rading
Pahud de Mortangesdreef 61 
3562 AB Utrecht
tel.:  030 - 272 4353
e-mail: info@rading.nl
web: www.rading.nl
Eduniek / CED-Groep (schoolbegeleidingsdienst)
Locatie Maartensdijk
Tolakkerweg 153
3738 JL Maartensdijk
tel.: 0346 - 219777
e-mail: info@cedgroep.nl
web: www.eduniek.nl
GGD -  afdeling Jeugd Gezondheidszorg / JGZ
Service Center
tel.: 033 - 460 00 46
e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
web: www.ggdru.nl
GGD - Regio Utrecht        GGD - Locatie Nieuwegein
De Dreef 5                         Poststede 5
3706 BR Zeist                    3431 HP Nieuwegein
Postbus 51                        Tel.: 030 - 630 54 00
3700 AB Zeist                    e-mail: info@ggdru.nl
tel.: 030 - 608 60 86         web: www.ggdru.nl
e-mail: info@ggdru.nl
web: www.ggdru.nl
Handjehelpen - regio Utrecht
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht
Tel.: 030 - 263 29 50
e-mail: info@handjehelpen.nl
web: www.hhru.nl
Intermezzo (voorheen Zonnehuizen)
Locaties regio Utrecht

Polikliniek Intermetzo Zonnehuizen Zeist (Trialis)
Griftlaan 2
Postbus 99
3700 AB Zeist
tel.: 030 - 694 5399, na 12.30 uur: 06 - 304 05 682

Intermetzo Zonnehuizen Zeist
Utrechtseweg 69
Zeist (Veldheim)
tel.: 030 - 694 5212
Utrechtseweg 86
Zeist (Stenia)
tel.: 030 - 694 5398
web: www.intermetzo.nl

Jeugdteam IJsselstein
Merkelbachlaan 2 (WOC)
3404 EX IJsselstein
Tel.: 030 - 686 99 01 of 06 - 47 21 78 26
e-mail: ijsselstein@jeugdteam.nu


Jeugdhulp op Maat
Samenwerkingsverband tussen de Rading, Lijn 5, Intermetzo, Lindenhorst-Almata
e-mail: info@jeugdhulp-opmaat.nl
web: www.jeugdhulp-opmaat.nl


JIP - Jongeren Informatie Punt - IJsselstein
Overtoom 7
IJsselstein
tel.: 06 - 44132370
e-mail: jip@stichting-pulse.nl
web: ijsselstein.jipsite.nl
 
JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling)
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda
Postbus 540
2800 AM Gouda
tel.: 0182 - 547888
e-mail: info@jso.nl
web: www.jso.nl
Juridisch Loket Utrecht
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht
Postbus 19307
3501 DH Utrecht
tel.: 0900 - 8020
web: www.juridischloket.nl
KidzTower Nieuwegein
Meerwal 1-7
34321 ZV Nieuwegein
Pedagogisch Centrum  Basis in Perspectief
tel.: 030 - 605 35 05
Kinderdagverblijf en BSO-plus
Tel.: 030 - 609 08 88
web: www.kidztower.nl
Kindertelefoon
Postbus 9076
3506 GB Utrecht
tel.: 0800 - 432
tel.: 030 - 231 28 44
e-mail: utrecht@kindertelefoon.nl
web: www.kindertelefoon.nl
Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Amazonedreef 45-47
3563 CA Utrecht
tel.: 030 - 253 79 40
tel.: 06 - 18622662
e-mail: info@kinderrechtswinkelutrecht.nl
web: www.kinderrechtswinkel.nl
Lijn 5 - Regiokantoor Utrecht
Pahud de Mortangesdreef 61 
3562 AB Utrecht
tel.:  088 - 513 19 19
e-mail: info.utrecht@ln5.nl
web: www.ln5.nl
Logeerhuis de Bever - Abrona
Istanbulstraat 15
3404 VA IJsselstein
tel.: 088 - 201 99 11 (Abrona)
e-mail: klantadvies@abrona.nl
web: www.abrona.nl
MEE Utrecht
Pallas Athenedreef 10
3561 PE Utrecht
tel.: 030 - 264 22 00
tel.: 0900 - 633 63 63
e-mail: info@mee-ugv.nl
web: www.mee-utrecht.nl
Nederlands Jeugdinstituut / NJi
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
tel.: 030 - 230 63 44
web: www.jeugdinformatie.nl
Politie, afdeling Jeugd en Zeden
Postbus 100
3430 AC Nieuwegein
tel.: 030 - 6869321
Pretty Woman
Achter Clarenburg 25-1
3511 JH Utrecht
tel.: 030 - 236 19 99
e-mail: prettywoman@stichtingstade.nl
web: www.prettywoman-utrecht.nl
Raad voor de Kinderbescherming
Fentener van Vlissingenkade 1
3521 AA Utrecht
Postbus 12085
3501 AB Utrecht
tel.: 030 - 8882700
web: www.kinderbescherming.nl
Samen Veilig Midden-Nederland (voorheen BJZ)
Regiokantoor Lekstroom/ Save team
Graaf Karellaan 1-35
3434 DT Nieuwegein
Tel.: 030-600 77 00

Advies- en Meldpunt
Postbus 13060
3507 LB Utrecht
Tel. 0900 - 400 55 55
e-mail: veiligthuis@samen-veilig.nl
web: www.samen-veilig.nl

Steunpunt huiselijk geweld -> Zie: Samen Veilig Midden-Nederland
 
Stichting Pulse
Receptie: Benschopperweg 342
3401 BZ IJsselstein
Postbus 29
3400 AA IJsselstein
tel.: 030 - 686 80 30 en 030 - 688 70 30
e-mail: info@stichting-pulse.nl
web: www.stichting-pulse.nl
Stichting Vitras
Kasteellaan 1
3401 AE IJsselstein
Postbus 1235
3430 BE Nieuwegein
tel.: 0900 - 821 23 82
e-mail: service@vitras.nl
web: www.vitras.nl/ijsselstein
Timon - Centraal Bureau
Laan van Vollenhove 3209
3700 AL Zeist
tel.: 030 - 694 00 70
e-mail: info@timon.nl
web: www.timon.nl
U Centraal  & JES 030 (voorheen:  Stichting Stade)
Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht
tel.: 030 - 236 17 70
web: www.u-centraal.nl
UMC Utrecht Hersencentrum - ontwikkelingsstoornissen
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
tel.: 088 - 755 55 55
Aanmeldteam:
tel. 088 - 755 58 88
e-mail: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl
web: www.umcutrechthersencentrum.nl/ontwikkelingsstoornissen
UMC - Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Utrecht
Receptie 1, begane grond
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
Postbus 85090
Huispostnummer KA.00.004.0
3508 AB Utrecht
tel.: 088 - 755 41 13
e-mail: psychotraumacentrum@umcutrecht.nl
web: www.psychotraumacentrum.nl
Veilig Thuis Utrecht (voorheen AMK en Steunpunt Huiselijk geweld)
Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht
Tel.: 0800 - 20 00 (voor spoed 24 uur p/d bereikbaar)
e-mail: veiligthuis@samen-veilig.nl
web: www.veiligthuisutrecht.nl
Youké - Centraal kantoor - Locatie Zeist
Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist
Postbus 867
3700 AW Zeist
tel.: 030 - 693 68 00
web: www.youkejeugd.nl

Zonnehuizen -> Zie: Intermezzo
 


PARTICULIERE PRAKTIJKADRESSEN
Let hierbij op of uw verzekering de kosten (gedeeltelijk) vergoedt

 
Aminia / Stichting Sterrenkracht
Postbus 17375
2502 CJ Den Haag
Locatie IJsselstein:
Tinbergenlaan 7, zij-ingang
3401 MT IJsselstein
tel.: 070 - 780 16 06
e-mail: info@aminia.nl
web: www.aminia.nl
Bosman GGz  - Kinderen en Jeugd
Locatie Utrecht:
Kanaalweg 17H
3526 KL Utrecht
tel.: 030 - 751 98 20
Locatie Woerden:
Houttuinlaan 16A
3447 GM Woerden
tel.: 0348 - 75 10 40
web: www.bosmanggz.nl
Comenius Adviesbureau
Vestiging Utrecht:
Janskerkhof 5
3512 BK Utrecht
Tel.: 030 - 605 25 00
e-mail: infoutrecht@comen.nl
web: www.comen.nl
De Spelende Wolf                                                      
Panoven 10
RA IJsselstein
Postadres:
Maassingel 25
3404 KL IJsselstein
tel.: 06 - 52 62 67 14
tel.: 06 - 16 45 21 94
web: www.despelendewolf.nl
E-visier
Educatie op scherp
Locatie: Maartensdijk
Tolakkerweg 153
3738 JC Maartensdijk
Tel.: 0346 - 219777
e-mail: dyslexie@evizier.nl
web: dyslexie-advies.nl
ICU/ Instituut voor consultatie bij leerproblemen Utrecht
Postadres:
Ingenhouszstraat 28A
3514 HW Utrecht
tel. 030 - 276 02 82 of 030 - 268 89 78
e-mail: info@praktijk-icu.nl
web: www.praktijk-icu.nl
Incontexto orthopedagogen
met vestigingen in IJsselstein en Loosdrecht

drs. Nathalie van Kordelaar
e-mail: kordelaar@incontexto.nl
telefoon: 06 - 42 164 553
drs. Mirjam Zwaan
e-mail: zwaan@incontexto.nl
telefoon: 06 - 40 674 357
web: www.incontexto.nl
KidzTower Nieuwegein
Meerwal 1-7
34321 ZV Nieuwegein
Pedagogisch Centrum  Basis in Perspectief
tel.: 030 - 605 35 05
Kinderdagverblijf en BSO-plus
Tel.: 030 - 609 08 88
web: www.kidztower.nl
Kind en Motoriek
Postadres:
Voorstraat 67
2201 HN Noordwijk
tel.: 085 - 27380320
e-mail: info@kindenmotoriek.nl
web: www.kindenmotoriek.nl
Locatie IJsselstein:
Baden Powellweg 3
3401 RR IJsselstein
tel. 06-12307339
Kinderpraktijk Mozaiek
Veerschipper 13
3401 PK IJsselstein
tel. 06 - 12 95 19 18
e-mail: info@kinderpraktijkmozaiek.nl
web: www.kinderpraktijkmozaiek.nl
Noagg
Hoofdvestiging Utrecht:
Kaap Hoorndreef 26
3563 AT Utrecht
tel. 030 299 00 38
web: www.noagg.nl
OPPU/Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht
Oude Bunnikseweg 6
3732 GP De Bilt
tel. 030 - 273 01 49
e-mail: info@oppu.nl
web: www.oppu.nl
Opvoedpoli
Locatie Utrecht:
Nieuwekade 289
3511 RW Utrecht
tel.: 030 - 303 06 09
e-mail: utrecht@opvoedpoli.nl
web: www.opvoedpoli.nl
Praktijk voor Kind en Ouder
Schepenensingel 29
3404 ES IJsselstein
tel.: 030 - 687 64 57
tel.: 030 - 637 63 04
web: www.praktijkkindenouder.nl
Praktijk Vrij
Vestiging Nieuwegein:
Prins Hendriklaan 27
3433 EH Nieuwegein
tel.: 06 - 53 17 59 04
e-mail: broekhuizen@opp-vrij.nl
web: www.opp-vrij.nl
Psycho Informa Groep
Hoofdvestiging Schoonhoven:
Nieuwe Singel 3
2871 AX Schoonhoven
tel.: 0182 - 38 02 65
web: www.psycho-informa-groep.nl
Psychologenpraktijk Statensingel
Statensingel2
3404 ZT IJsselstein
tel. 030 - 688 04 05
web: www.neurofeedbackpagina.nl
Psychologenpraktijk IJsselstein
Walkade 20
3401 DS IJsselstein
tel.: 030 - 687 29 73
e-mail: info@ppij.net
web: www.psychologenpraktijkijsselstein.nl
Psychomotorische Kindertherapie - Charlotte Walraad
Tel. 030 - 603 82 25 of 06 - 57 72 93 08
e-mail: cwalraad@xs4all.nl
web: www.charlottewalraad.nl
Praktijk voor psychomotorische kind therapie - Kind in Balans
Tuinensingel 14
3404 AW IJsselstein
Tel. 06 - 233 99 135
e-mail: carin@praktijk-kindinbalans.nl
web: www.kindinbalans.nl
PsyMens
Vestiging Nieuwegein:
Zoomstede 12
3431 HL Nieuwegein
tel.: 030 - 251 57 90
web: www.psymens.nl
Rijke PMT Kind & Ontwikkeling
Bezoekadres op donderdag:
OBS De Trekvogel,
Heemradenlaan 26, IJsselstein
Bezoekadres op vrijdag:
OBS De Touwladder,
Johan Willem Frisolaan 2, IJsselstein
Tel.: 06 - 20326490
e-mail: martin@rijkepmt.nl
web: www.rijkepmt.nl
Virenze
Vestiging Utrecht:
Maliebaan 41
3581 CD Utrecht
tel.: 030 - 232 67 70
web: www.virenze.nl
Vivre  (kinder-, jongeren-, en oudercounseling)
Jan David Zocherstraat 34
3404 AS IJsselstein
Tel.: 06 - 23 23 0861
e-mail: christina@vivrecounseling.nl
web: www.vivrecounseling.nl
ZELF Kinder- en jeugdpraktijk
Anja Mulder
Engelandstraat 31
3402 AT IJsselstein
tel.: 030 - 688 48 72 of mob.: 06 - 29418458
e-mail: amulder@kabelfoon.nl
web: www.kinderpraktijkzelf.nl